FC430SB

Adresabilna baza sa integrisanom sirenom za FC510 i FC520 centrale
Adresabilna baza sa integrisanom sirenom napajana sa petlje FC430SB obezbeđuje zvučnu indikaciju kod FC510 i FC520 centrala.
Za rad baze FC430SB je potreban zvučni modul ili detektor.
Potrošnja baze u mirnom stanju je 200uA. U stanju alarma pri maksimalnoj jačini tona (90dB) je 6.8mA, dok pri minimalnoj jačini tona(68dB) je 1.2mA.
Maksimalan broj baza FC430SB po petlji pri punoj jačini tona je 45.