FC430SAB

Adresabilni zvučni modul sa blicerom za FC510 i FC520 centrale
Adresabilni zvučni modul sa blicerom FC430SAB je dizajniran za povezivanje na adresabilne protiv-požarne centrale FC510 i FC520.
Modul je kontrolisan preko komunikacione petlje.
Programiranje adrese se ostvaruje pomoću uređaja FC490ST.
Ako je potrebna i zvučna i svetlosna indikacija modul se montira na posebnu bazu FC430SB (baza sa integrisanom sirenom). Ako je potrebna samo svetlosna indikacija modul može da se montira na standardnu bazu 5B.
Potrošnja u alarmnom stanju je zbir struje 3.25mA i struje koju troši baza FC430SB.