DR-nAM

Pozivni tabloi za višekorisničke sisteme
Karakteristike
* DR-nAM postoji u varijantama sa 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 i 16 korisnika
* Za veći broj korisnika koriste se pomoćni tabloi DR-16AS i DR-24AS
Tehničke karakteristike
* Slušalica: DP-KSS
* Tip montaže: Uzidna
* Povezivanje: 3 zajedničke žice i po jedna žica za svaki stan (100m sa žicom 0.65mm)
* Napajanje: 12Vdc
* DR-2AM do DR-8AM
o Dimenzije (mm): 123 x 234 x 60
o Dimenzije uzidne (mm): 114 x 214 x 50
* DR-10AM do DR-16AM i pomoćni tabloi
o Dimenzije (mm): 123 x 316 x 60
o Dimenzije uzidne (mm): 114 x 299 x 50