CCU-FS

Spratni distributor
Karakteristike
* Maksimalno 50 spratnih distributera po zgradi
* Dužina ožičenja:
o 4m između dva spratna distributora sa UTP kablom
o 200m između glavnog distributora i poslednjeg spratnog distributora sa UTP kablom
o 50m do unutrašnje jedinice sa UTP kablom
Tehničke karakteristike
* Tip montaže: DIN šina
* Povezivanje:
o 8 žica sa glavnim distributorom
o 6 žica sa unutrašnjom jedinicom
* Napajanje: 24 – 28 Vdc (centralno napajanje sistema ili RF-2A)
* Potrošnja: 510mA (stand-by 200mA) sa 1 unutrašnjom jedinicom
* Dimenzije (mm): 159 x 93 x 59