CCU-BS

Glavni distributor
Karakteristike
* Konektor za komunikaciju sa GUARD jedinicom (audio)
* Konektor za programiranje pozivnog tabloa (RS232)
* Maksimalno 4 pozivna tabloa
* Dužina ožičenja:
o 20m između pozivnog tabloa i glavnog distributora sa UTP kablom
o 100m između pozivnog tabloa i glavnog distributora sa posebnim napajanjem sa UTP kablom
o 200m između glavnog distributora i poslednjeg spratnog distributora sa UTP kablom
Tehničke karakteristike
* Tip montaže: DIN šina
* Povezivanje:
o 8 žica sa pozivnim tabloom
o 8 žica sa spratnim distributorom
o 6 žica sa spoljašnjim distributorom
* Napajanje: 24 – 28 Vdc (centralno napajanje sistema ili RF-2A)
* Potrošnja: 1.3A (stand-by 215mA) sa 4 pozivna tabloa (jedan je kombinacija DRC-nSB i DR-12MS x 2)
* Dimenzije (mm): 158 x 93 x 59