Adresabilne sirene

FC430SAB

Adresabilni zvučni modul sa blicerom za FC510 i FC520 centrale
Adresabilni zvučni modul sa blicerom FC430SAB je dizajniran za povezivanje na adresabilne protiv-požarne centrale FC510 i FC520.
Modul je kontrolisan preko komunikacione petlje.

FC430SAM

Adresabilni zvučni modul za FC510 i FC520 centrale
Adresabilni zvučni modul FC430SAM je dizajniran za povezivanje na adresabilne protiv-požarne centrale FC510 i FC520.
Modul je kontrolisan preko komunikacione petlje.

FC430SB

Adresabilna baza sa integrisanom sirenom za FC510 i FC520 centrale
Adresabilna baza sa integrisanom sirenom napajana sa petlje FC430SB obezbeđuje zvučnu indikaciju kod FC510 i FC520 centrala.
Za rad baze FC430SB je potreban zvučni modul ili detektor.

WMSOU-RR-P01

Linijski napajana adresabilna sirena za FC100 i FC200 centrale
Karakteristike
* Kompatibilna sa FC100 i FC200 adresabilnim centralama
* Sirena napajanje za rad dobija preko petlje